Naar homepagina Kasterlinden

Gehoor

In Kasterlinden staat de bilinguale-biculturele (BiBi) visie centraal. Dat houdt in dat dove en slechthorende leerlingen zowel Vlaamse Gebarentaal als Nederlands leren en dat ook de dovencultuur aan bod komt.

Kasterlinden heeft aandacht voor de totale ontwikkeling van haar leerlingen. Doel is dat leerlingen optimaal kunnen functioneren in de maatschappij. Daarom krijgt naast de cognitieve ontwikkeling ook de sociaal-emotionele ontwikkeling een belangrijke plaats in Kasterlinden.

Onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen in Kasterlinden is ook altijd onderwijs op maat. Wat zijn de wensen, de talenten en de noden van elke individuele leerling? Dat is altijd ons vertrekpunt.