Naar homepagina Kasterlinden

Gehoor

In ons bilinguaal-bicultureel onderwijs (BiBi) krijgen dove en slechthorende leerlingen les in twee talen, Nederlands en Vlaamse Gebarentaal (VGT). Daardoor leren zij zowel de horende- als de dovencultuur kennen.

In de BiBi-doelgroep werken dove en horende leerkrachten en dove educatieve medewerkers samen en bieden zo een rijk taalaanbod. De dove personen zijn belangrijke rolmodellen voor onze leerlingen.

In onze BiBi-groep staat visueel communiceren centraal. Strategieën om de aandacht te trekken en naar elkaar te kijken, zorgen dat taal toegankelijk wordt voor iedereen. Kleuters en leerlingen krijgen les in hun eigen taal. Op die manier wordt informatie 100% toegankelijk.

In het lager onderwijs worden zowel Nederlands als VGT als vak aangeboden. Leerlingen leren over VGT en leren deze taal ook schrijven (GebarenSchrift). De leerlingen leren ook alle aspecten van het Nederlands (lezen, schrijven …). We beschouwen de twee talen als evenwaardig.

We werken met kleine klasgroepen en hebben oog voor de totale ontwikkeling van de kinderen. We stimuleren welbevinden en betrokkenheid door ervaringsgericht te werken en leerlingen deelgenoot te maken van hun leerproces. We werken nauw samen met het revalidatiecentrum De Poolster waar onze leerlingen regelmatig door een NKO arts en een audiologe worden opgevolgd. Ook hoortoestellen, CI’s, FM-apparaten … worden nauw opgevolgd.

Er is ook paramedische omkadering: logopedist, kinesist, ergotherapeut, zorgcoördinator (psycholoog/pedagoog). Samen zijn we een hecht team en bieden we aangepast onderwijs en individuele- en groepszorg.

Vergroot foto leerling creatief met gebak