Naar homepagina Kasterlinden

Feedback

Laat van  je horen!!!!  We weten graag hoe jullie de ondersteuning ervaren.

Het team van Kasterlinden wil zijn eigen werking voortdurend kritisch evalueren en bijsturen. Daarom bevragen we jaarlijks onze partners via een kwaliteitsenquête. De leerling, de ouders, de school en het CLB werken mee aan die bevraging. Op die manier wil Kasterlinden de kwaliteit van de ondersteuning garanderen en bewaken.

Klik hier indien je feedback wil geven.