Naar homepagina Kasterlinden

Ervaringsgericht

We vertrekken vanuit de inbreng van de leerlingen en hebben oog voor al de ontwikkelingsdomeinen en voor al de leerlingen. Hiervoor maken we gebruik van verschillende activiteiten en materialen, aangepast aan de ontwikkelingsniveaus. We stimuleren de kinderen en jongeren, dagen hen uit en verlenen hen autonomie. Zelfsturing, sociale competenties, ontdekken, creativiteit en verbeelding plaatsen we centraal. We bekijken leerlingen vanuit hun sterktes en talenten. Leerlingen en leerkrachten leren uit hun fouten en groeien naar eigen tempo. Zo komen we samen tot boeiend leren (betrokkenheid) en aangenaam leren (welbevinden).