Naar homepagina Kasterlinden

Coronavirus info voor ouders

Gepubliceerd op 02-03-2020

Beste ouders,
op verschillende plaatsen in Europa (ondertussen ook in België) zijn mensen besmet met het coronavirus Covid-19. Maak je geen zorgen, de overheden en gezondheidsdiensten staan klaar om patiënten op te vangen en te verzorgen.
Wat moet jij als ouder weten en doen?
Wat is het coronavirus?
Coronavirussen komen vaak voor: ook de gewone verkoudheid is een virus uit de coronafamilie. Het virus dat nu voor het eerst in China is aangetroffen, Covid-19, kan zich wereldwijd verspreiden.
Maatregelen?
Zolang er geen of slechts enkele patiënten in ons land opduiken, is het voldoende om deze mensen te isoleren en bij hun contacten waakzaam te zijn voor symptomen. Drastische maatregelen zoals sluiting van scholen zijn voorlopig niet nodig. Pas wanneer er een grotere uitbraak in ons land zou zijn met meerdere patiënten, zal de overheid overwegen om bijvoorbeeld bioscopen of scholen te sluiten.  In dat geval verwittigt de overheid de school, en houden wij je op de hoogte.
Wat kan ik als ouder doen?
Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek omdat het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen.
• Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen. Leer je kind de handen met water en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat.
• Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen.
• Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
• Vermijd handen en kussen te geven.

Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Hou het dan thuis en raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.
Wat doet de school?
De school volgt de richtlijnen van de overheid. Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het uit de klas verwijderd en worden de ouders opgebeld. Je bent verplicht je kind te komen ophalen en je huisarts te contacteren. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting gaat, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in de school.
Meer informatie?
Je kan het CLB van onze school contacteren:

CLB N-Brussel
Technologiestraat 1
1082 Sint-Agatha-Bechem
T 02 482 05 72 - M 0470043128

www.info-coronavirus.be

Wij houden jullie uiteraard op de hoogte mochten er bijkomende maatregelen komen.
Namens de directie van Kasterlinden Buitengewoon Lager en Secundair Onderwijs