Naar homepagina Kasterlinden

Visie

Wie kan in kasterlinden terecht?

  • jongeren tussen 13* en 21** met autisme
  • jongeren tussen 13* en 21** met een auditieve beperking
  • jongeren tussen 13* en 21** met een visuele beperking
  • jongeren tussen 13* en 21** met een taalstoornis

* Leerlingen kunnen ook vervroegd instappen in het buso, bijvoorbeeld nadat ze het gewoon lager onderwijs hebben afgerond op 12 jaar. Daarvoor is wel een verantwoording van het CLB  nodig.

** De klassenraad kan, in samenspraak met de ouders en met het CLB, een verlenging van maximaal 2 jaar  toestaan voor leerlingen ouder dan 21 jaar.

Wat is Buitengewoon Secundair Onderwijs

Buitengewoon secundair onderwijs is bedoeld voor leerlingen die moeilijk kunnen functioneren in de ‘gewone’ onderwijsstructuur, door een beperking of door leermoeilijkheden.

Structuur

Het buitengewoon secundair onderwijs bestaat uit 4 opleidingsniveaus.

De onderverdeling in opleidingsvormen heeft te maken met de doelstellingen die worden nagestreefd.

Kasterlinden biedt 3 van deze 4 opleidingsniveaus aan:

  • OV1: Deze opleidingsvorm geeft een sociale vorming. Doelstelling is de integratie in een beschermd leefmilieu.
  • OV2: Deze opleidingsvorm geeft een algemene en sociale vorming en een arbeidstraining. Doelstelling is de integratie in een beschermd leef- en werkmilieu.
  • OV3: Deze opleidingsvorm geeft een sociale en beroepsvorming. Doelstelling is de integratie in een gewoon leef- en werkmilieu. Binnen opleidingsvorm 3 worden verschillende opleidingen georganiseerd.

 

  auti taal bibi visus
OV1   x x x
OV2 x x x  
OV3 x x x  
OV4