Naar homepagina Kasterlinden

Autisme

Campus Kasterlinden bestaat uit een basisschool, een secundaire school, een ondersteuningsteam (vroegere GON-begeleiding) en een internaat met 5 doelgroepen:

  • leerlingen met autisme,
  • leerlingen met een spraak- of taalstoornis,
  • dove en slechthorende leerlingen
  • blinde en slechtziende leerlingen.
  • leerlingen een emotionele en/of gedragsstoornis (vanaf schooljaar 2017-2018, enkel in BuBao Lager)

We vinden het belangrijk als campus éénzelfde visie te hanteren (oplossingsgericht, zelfgestuurd, handelingsgericht en ervaringsgericht).

Ook binnen onze autiwerking is de Kasterlindenvisie de leidraad voor ons handelen die zorgt voor continuïteit.

De leerling staat als totale persoon, met oog voor zijn welbevinden centraal. Een leerling met autisme is in de eerste plaats een persoon zoals alle anderen. Hij is uniek en heeft zijn eigen persoonlijkheid, wensen, interesses, noden, leeftijd, manier van denken, … . We houden er rekening mee dat autisme aanwezig is, blijft en het hele leven beïnvloedt.

We werken in Kasterlinden vanuit het tweesporenbeleid:

  1. De leerling: Onze leerlingen groeien naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en zelfkennis. We bouwen aan een positief, realistisch zelfbeeld met kennis van zijn autisme. We bieden onze leerlingen hulpmiddelen en compensatiestrategieën om sterker en vaardiger te worden.
  2. De context: We streven naar basisrust en een veilig leef- en leerklimaat voor elke leerling. Dit is noodzakelijk om tot leren te komen. We bouwen aan een netwerk rond de leerling binnen en buiten de school. We leggen contacten en overleggen met anderen binnen het netwerk van de leerling.

Het evenwicht tussen aanpassen van de omgeving en leren verandert voortdurend in de tijd. Dit is afhankelijk van de leerling, zijn mogelijkheden, zijn stressniveau en leeftijd. De aanpassingen worden gradueel afgebouwd op weg naar integratie.

Binnen Kasterlinden is de ijsbergtheorie ons denkkader. De ijsberg met zijn drie componenten (gedrag, cognitie, filter) kadert onze kijk op de leerlingen met autisme. Het bepaalt onze aanpak en interactie met hen. 

Elk personeelslid bezit deze basiskennis en draagt deze uit. Bovendien investeert Kasterlinden in een groeiende expertise rond autisme.

 

 

Visie autisme