Naar homepagina Kasterlinden

Autisme

Campus Kasterlinden bestaat uit een basisschool, een secundaire school, een ondersteuningsteam (vroegere GON-begeleiding) en een internaat met 5 doelgroepen:

  • leerlingen met autisme,
  • leerlingen met een spraak- of taalstoornis,
  • dove en slechthorende leerlingen
  • blinde en slechtziende leerlingen.
  • leerlingen met een emotionele en/of gedragsstoornis (vanaf schooljaar 2017-2018, enkel in BuBao Lager)

We vinden het belangrijk als campus éénzelfde visie te hanteren (oplossingsgericht, zelfgestuurd, handelingsgericht en ervaringsgericht).