Naar homepagina Kasterlinden

Nieuws

Beste ouders,

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het Coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders

Beste ouders,
op verschillende plaatsen in Europa (ondertussen ook in België) zijn mensen besmet met het coronavirus Covid-19. Maak je geen zorgen, de overheden en gezondheidsdiensten staan klaar om patiënten op te vangen en te verzorgen.
Wat moet jij als ouder weten en doen?
Wat is het coronavirus?
Coronavirussen komen vaak voor: ook de gewone

Wegens Corona: uitstel van de ONW infoavond. Een nieuwe datum wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Op een nog te bepalen datum organiseert het ONW Centrum een infoavond voor ouders over het ondersteuningsmodel kleine types. (type 2, 4, 6, 7 stos en 7 auditief)

Inschrijven kan via

flyer vacatures

We zijn op zoek naar gemotiveerde leerkrachten in het Buitengewoon Basisonderwijs.

Bijvoorbeeld een Onderwijzer ASV T7 Taalklassen 22/22. Alle vacatures van Kasterlinden kan je terugvinden via de

Logo's Europese Commissie, Erasmus+, nationaal agentschap Epos

De Nederlandstalige Brusselse scholen van het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) streven ernaar kwaliteitsvol onderwijs op maat te bieden voor elke leerling, ongeacht maar ook rekening houdend met diens afkomst, achtergrond, thuissituatie, religie, cultuur, nationaliteit, taal of bagage. Door in te zetten op een breed, inclusief en

Pagina's