Naar homepagina Kasterlinden

Nieuws

Zoals elk jaar organiseren we in november een bezoekmoment voor ouders, die belangstelling hebben in onze school BuBao Kasterlinden.

Voor de Auti- en Taalklassen is dit gepland op: donderdagnamiddag 28 november van13u15 tot 14u30

Je mag mailen voor een afspraak naar

Logo's Europese Commissie, Erasmus+, nationaal agentschap Epos

De Nederlandstalige Brusselse scholen van het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) streven ernaar kwaliteitsvol onderwijs op maat te bieden voor elke leerling, ongeacht maar ook rekening houdend met diens afkomst, achtergrond, thuissituatie, religie, cultuur, nationaliteit, taal of bagage. Door in te zetten op een breed, inclusief en

Kasterlinden heeft elk jaar een grote berg aan verloren/gevonden voorwerpen en daar willen we iets aan doen!

Ga naar 'Verloren Voorwerpen' op onze website en bekijk de foto's van gevonden dingen zoals jassen, truien, brooddozen, handschoenen etc.  Als jullie iets herkennen mogen jullie een