Naar homepagina Kasterlinden

Visus

Doelgroep

De visusafdeling in Kasterlinden is er voor alle leerlingen met een visueel probleem.

Visie

In de visusgroep in Kasterlinden wordt vertrokken vanuit de mogelijkheden van de leerlingen.
Het kind wordt benaderd als persoon, in interactie met zijn omgeving en met respect voor zijn/haar beperking(en). Kasterlinden biedt een totaal ontwikkelings- en onderwijsaanbod voor elke leerling. Het is niet de bedoeling om bepaalde deelaspecten bij de leerlingen te “herstellen”. Wij willen kinderen proberen te doen groeien en bloeien in het opvoedproces.

Samen zien

We bekijken het kind in zijn totale context.  Daarom willen we ouders betrekken vanaf het moment dat een kind in de school wordt ingeschreven. Dit doen we door hen te laten participeren in het bepalen van de beginsituatie van hun kind. Bij jonge kinderen gebruiken we een op spel gebaseerd ontwikkelingsonderzoek om de optimale mogelijkheden van de leerling in kaart te brengen. Met behulp van dergelijk onderzoek is elk kind testbaar en is er een actieve betrokkenheid van ouders. Hierdoor creëren we een gerichte observatie die minder stressvol is voor het kind in vergelijking met klassieke testen. Het feit dat we op basis van dit ontwikkelingsonderzoek procesinformatie verzamelen en kunnen vertrekken van wat het kind kan, vinden we in onze school essentieel.  

Kijk wat ik kan

In Kasterlinden worden alle kinderen gezien als volwaardige personen. Vanuit een gericht observeren van elke leerling, vertrekken leerkrachten van wat het kind kan. Voor elke leerling worden van hieruit stapjes aangeboden die voor het kind haalbaar en aangenaam zijn. Succeservaringen zijn essentieel.

Breder kijken

Door nauwgezet en gericht te observeren merken leerkrachten ook kleine signalen van leerlingen op. Leerlingen blijk geven dat hun signalen worden opgemerkt en naar waarde worden geschat, stelt hen in staat te groeien.

Verder kijken

Rekening houdend met bovenstaande visie organiseert de leeromgeving zich zodanig dat ze leerlingen kansen biedt om zich optimaal te ontplooien en zelf actief te leren. Leerlingen ondergaan niet, maar worden zo actief mogelijk betrokken bij het klasgebeuren.
Rekening houdend met de mogelijkheden en de persoonlijke leerstijl van de leerling en met respect voor zijn beperkingen, worden leerlingen in klassen/leefgroepen verdeeld. We stellen het zelfvertrouwen van kinderen centraal. Het opbouwen van een positief zelfbeeld is essentieel voor alle leerlingen om zich te kunnen open stellen voor zijn/haar omgeving. Vertrouwen krijgen in die omgeving is de volgende, noodzakelijke stap om tot leren te kunnen komen. Deze basisvoorwaarden stellen leerlingen in staat zich te ontplooien tot volwaardige leden van onze samenleving.