Naar homepagina Kasterlinden

Visie

Kasterlinden maakt sinds 1 september 2017 deel uit van het OndersteuningsNetwerk Centrum waarbinnen wij alle types aanbieden ( 2,3,4,6,7gehoor,7stos en 9 )

Het OndersteuningsNetwerk Centrum (ONW Centrum) is een netwerk van scholen buitengewoon onderwijs dat gelooft in de groei van elk kind en elke volwassene. Vanuit die visie biedt het ONW Centrum ondersteuning aan leerlingen met specifieke behoeften, die meer nodig hebben dan basiszorg of verhoogde zorg, alsook aan de teams die met deze leerlingen werken in de scholen.

Vanaf 1 september 2017 kunnen scholen uit het Brussels Hoofdstedelijk Geweest en de ruime rand errond (Pajottenland tot en met het Hagenland) beroep doen op deze ondersteuning.

Die ondersteuning kan zich richten op de leerlingen of de studenten zelf, op hun leerkrachten en school of op hun ouders.  De ondersteuning kan op verschillende manieren vorm krijgen. Bijvoorbeeld door hulp aan het kind zelf, door ondersteuning van de leerkrachten, door te zorgen voor aangepast materiaal ...

Meer informatie kan u terugvinden op de website www.onw-centrum.be

Vergroot foto vergadering GON