Naar homepagina Kasterlinden

Visie

Als basisschool voor buitengewoon onderwijs, wil Kasterlinden op een ‘buitengewone wijze’ onderwijs bieden.

Over onze schoolvisie is lang nagedacht. Met veel zorg willen we een boodschap overbrengen over hoe we met leerlingen omgaan, onderwijs bieden en hoe we hen willen gidsen in hun ontwikkeling tot evenwichtige jongeren met voldoende kennis, zelfstandigheid en maatschappelijke betrokkenheid.

Wat maakt onze school buitengewoon?

Allereerst staat het kind als persoon centraal. Elk kind met een beperking is in de eerste plaats een kind net zoals alle andere kinderen. Een kind met behoeften, wensen en interesses. Als we eerst het kind zien en niet de beperking(en), vertrekken we van wat het kind kan en niet van wat het niet kan.

We vertrekken dus vanuit de mogelijkheden van het kind. Op deze manier kan het zelfvertrouwen van onze leerlingen groeien. Dit vormt een goede basis om hun omgeving te verkennen en nieuwe indrukken op te doen. We zijn ervan overtuigd dat we tot de beste resultaten komen wanneer we kinderen op een positieve manier uitnodigen om zich te ontplooien en alzo te leren.

Naast het kind staan de ouders en de andere significante betrokkenen. Onderwijs heeft meer kans op slagen wanneer alle partijen betrokken worden bij de ingeslagen weg. Samen willen we het beste aanbod formuleren voor onze leerlingen. Tussentijdse evaluaties en regelmatige ouderbesprekingen houden iedereen op de hoogte van de vorderingen en geven kans tot bijsturing.

Onderwijs wordt ingepast in de context zoals die hierboven beschreven wordt. Onderwijzen is een actief werkwoord. Kinderen worden uitgenodigd en uitgedaagd om samen met leerkrachten op onderzoek te gaan, om in interactie en dialoog te gaan. Kinderen worden gestimuleerd om te handelen. Kinderen worden niet behandeld.

Door steeds naar het totale plaatje te kijken, richten we onze pijlen niet enkel op cognitieve doelen. Met andere woorden onderwijs is meer dan leren lezen, rekenen en schrijven. Het sociaal-emotioneel welzijn, gezondheid en beweging en een genuanceerd wereldbeeld zijn minstens zo belangrijk.
 

Vergroot foto leraar en leerling