Naar homepagina Kasterlinden

Type 3

Kasterlinden voor kinderen met emotionele en/of gedragsstoornissen

 • Deze emotionele en/of gedragsstoornissen moeten omschreven zijn in een multidisciplinair diagnoseverslag met inbegrip van kinderpsychiatrisch onderzoek.
 • Er moet een VERSLAG M-DECREET, type 3 afgeleverd worden door een daartoe bevoegd CLB.
 • Basisschool voor lagere school kinderen vanaf 6 tot maximum 14 jaar.
 • Herintegratie in het reguliere onderwijs is een mogelijkheid.
 • Internaat voor lagere school kinderen vanaf 6 tot maximum 14 jaar.
 • Ondersteuningsnetwerk Centrum

Het kind staat centraal.

 • We vertrekken vanuit de talenten en de mogelijkheden van elk kind.
 • We leggen onze focus op wat goed gaat.
 • We leren vaardigheden aan om met problemen om te gaan.
 • We vertrekken vanuit de ervaringen en de inbreng van de kinderen.
 • We nodigen kinderen uit om samen met leerkrachten op onderzoek, in interactie en dialoog te gaan.
 • Kinderen leren stilstaan bij wat ze willen leren en hoe ze iets kunnen leren.

 

 • Onderwijs is meer dan leren lezen, rekenen en schrijven. Het welbevinden, gezondheid beweging en een genuanceerd wereldbeeld zijn minstens zo belangrijk.
 • We kiezen doelen voor het individueel handelingsplan vanuit de onderwijsbehoeften.
 • We bieden een atelierwerking aan. Talenten laten zich niet alleen in klasverband zien. Tijdens ateliers (muziek, moestuin, koken, goochelen, …) kunnen kinderen ook op zoek gaan naar hun talenten en mogelijkheden.

Ouders en  anderen naast het kind.

 • Naast het kind staan de ouders en de andere belangrijke personen uit het netwerk.
 • Onderwijs heeft meer kans op slagen wanneer alle partijen worden betrokken.
 • Samen willen we het beste aanbod formuleren voor onze leerlingen.
 • Tussentijdse evaluaties en regelmatige ouderbesprekingen houden iedereen op de hoogte van de vorderingen en geven kans tot bijsturing.