Naar homepagina Kasterlinden

Taal

Opbouw van een positief en realistisch zelfbeeld

In Kasterlinden hebben we aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind. Daarom vinden we het heel belangrijk dat onze leerlingen een positief en realistisch zelfbeeld opbouwen.

Wij benoemen de talenten van onze leerlingen en vertrekken vanuit de sterktes van onze leerlingen. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen weten waarom zij les volgen in de taalklassen.

Wat is taal? Waarom gebruik je taal? Lezen, spreken en schrijven lijkt evident. Maar je gebruikt taal ook om jezelf te organiseren, om een planning te maken, om je gevoelens te regelen… Kinderen in de taalklassen vinden soms moeilijk hun woorden en hebben minder innerlijke taal hebben om zichzelf te organiseren, hun emoties te reguleren, … Ook het lezen en schrijven loopt soms moeilijker.

Onze leerlingen ontdekken wat er voor hen nu zo moeilijk is in die taal. Tegelijkertijd leren zij dat ze ook over heel wat talenten beschikken. We gaan samen met onze leerlingen op zoek naar hulpmiddelen om om te gaan met deze problemen. We zoeken ook naar hoe we de talenten van onze leerlingen kunnen inzetten om de tekorten te overbruggen.

We doen dit dagdagelijks. De leerkracht houdt als het ware constant een spiegel voor aan het kind. Reflecties hiervan zijn steeds terug te vinden in het groeiboek.

We geven eveneens een gerichte lessenreeks rond wie ben ik. Hoe zie ik eruit? Wat is mijn karakter? Wat zijn mijn talenten? Hoe werken de hersenen? Hoe werken mijn hersenen? Wat is een taalstoornis? Hoe uit die taalstoornis zich bij mij? Hoe leer ik hiermee omgaan? Hoe leert mijn omgeving hiermee omgaan?