Naar homepagina Kasterlinden

Infosessie Ondersteuningsnetwerk Kasterlinden

Gepubliceerd op 11-09-2017

Vanaf 1 september 2017 verandert er heel wat in het schoolse zorglandschap: de GON-werking en de waarborgprojecten worden vervangen door een nieuw ondersteuningsmodel, dat door ondersteuningsnetwerken wordt vormgegeven. De ondersteuning waar u als school een beroep op kan doen zal mede bepaald worden door het ondersteuningsnetwerk waar u tot toetreedt.

Kasterlinden heeft reeds een sterke reputatie opgebouwd met 85 deskundigen in leerlingen- en leerkrachtenondersteuning. Zij werken dagelijks vol overgave aan de uitbouw van inclusief onderwijs. Dankzij schaalvoordelen kan Kasterlinden een multidisciplinaire, deskundige en flexibele aanpak realiseren, wat het beste maatwerk oplevert voor uw leerling, uw leerkracht en uw school.

Daarnaast beschikt Kasterlinden over de volledige expertisebreedte van types (basisaanbod, 2, 3, 4, 6, 7 en 9) waardoor je als school slechts een enkel aanspreekpunt hebt. Het huidige aanbod van begeleidingstrajecten vindt momenteel plaats in scholen van alle netten in de regio Brussel, Vlaams-Brabant, Scheldeland, Vlaamse Ardennen en Mechelen.  

Als uw school een beroep wil (blijven) doen op het deskundige team van Kasterlinden, dient uw school toe te treden tot het ondersteuningsnetwerk waar Kasterlinden toe behoort. Dat netwerk wordt momenteel opgericht door scholen buitengewoon onderwijs, scholen gewoon onderwijs en andere onderwijspartners. Kasterlinden profileert zich met een netoverschrijdend aanbod met respect voor de eigenheid van elke partner. 

Op 6 juni 2017 om 9u00 vindt op Kasterlinden een infosessie met ontbijt plaats waar u de laatste actualiteit verneemt, de concrete aanpak van Kasterlinden leert kennen en wat Kasterlinden voor uw school, leerkrachten en leerlingen kan betekenen.

U kan zich voor de infosessies inschrijven via deze website tot en met 2 juni 2017. 

Wij kijken er alvast naar uit om u te mogen verwelkomen en zo samen de beste ondersteuning te bieden voor leerlingen in uw school met specifieke onderwijsbehoeften. 

Indien u wenst deel uit te maken van het ondersteuningsnetwerk met Kasterlinden, vragen we u om de verklaring tot deelname in te vullen en te bezorgen via onderstaande contactgegevens of op 6 juni na de infosessie.

 

Lisbet Van Gijzeghem

Groot-Bijgaardenstraat 434
1082 Sint-Agatha-Berchem

Telefoon: 02 430 67 70
E-mail: ondersteuningsteam@kasterlinden-vgc.be
Website: www.kasterlinden.be