Naar homepagina Kasterlinden

Gehoor

Twee talen, twee culturen

We vertrekken door steeds eerst naar het kind te kijken en hen de wereld aan te bieden.

In onze school zijn de twee talen en twee culturen belangrijk. We bedoelen hiermee, Nederlands, de taal van de maatschappij, en Vlaamse gebarentaal, de taal van de dove en slechthorende personen. Veel doven en slechthorenden komen samen in de Dovenclubs en hierdoor hebben ze een eigen cultuur, de Dovencultuur, ontwikkeld. Deze cultuur wordt, samen met de cultuur van de maatschappij waarin we leven, aangeboden en voorgeleefd op onze school.

Hiervoor werken we met dove, horende leerkrachten en dove klasmedewerkers. De dove personen zijn de rolmodellen voor de dove en slechthorende leerlingen. Door hen leren ze de dovenwereld kennen en krijgen ze de waarden en normen van de dovenwereld mee, hierdoor krijgen ze meer zelfvertrouwen en vormen ze een eigen identiteit. De dove personen zijn voor de leerkrachten een evenwaardige partner in de klas en in het team.

Aangezien de dove en slechthorende leerlingen met  zowel de horende als de Dovencultuur zullen opgroeien, vinden wij het belangrijk dat ze deze twee werelden leren kennen.

De dove klasmedewerkers staan de horende leerkrachten vooral bij in het leren van Vlaamse Gebarentaal, Dovencultuur en visuele communicatie en leren hun ook de aspecten en geneugten van de visuele wereld, de dovenwereld. Op die manier kunnen de leerkrachten de wereld van de leerlingen begrijpen en zo snel en vlot mogelijk met hen communiceren.

De leerlingen leren de taal, VGT, met zijn eigen grammatica en eigen structuur kennen. De Vlaamse Gebarentaal wordt als volwaardige taal aangeboden. Ze krijgen het vak Vlaamse Gebarentaal en leren deze taal ook noteren, dit wordt GebarenSchrift genoemd.

Maar daarbovenop leren ze ook  alle aspecten van de Nederlandse taal, de taal van de maatschappij waar ze leven. Als de leerlingen de Vlaamse Gebarentaal zeer goed beheersen en ook begrijpen hoe deze in elkaar zit, kunnen ze, vanuit hun eigen taal die de basis vormt, de grammatica en de structuur van het Nederlands leren kennen, begrijpen en gebruiken. Op deze manier worden de twee talen evenwaardig aangeboden, beide als “een vak”, op onze school.

Ze krijgen les in hun eigen taal en krijgen zo 100% toegang tot informatie. Net zoals de andere kinderen op de andere scholen die ook les krijgen in hun eigen taal, Nederlands.

Als een kind in onze school aankomt, zal het eerst en vooral leren visueel communiceren. Leren kijken om informatie te ontvangen, registeren en begrijpen. Leren communiceren met andere leerlingen en personen in een visuele taal, VGT. Deze Visuele communicatie wordt ook vooral voorgeleefd door de dove klasmedewerkers en de leerkrachten.

>Het is vooral belangrijk dat iedereen over alles kan praten en leren, dat er diepgaande gesprekken kunnen worden gevoerd.

Vergroot foto leerling creatief met gebak