Naar homepagina Kasterlinden

Nieuws

spelcarrousel

Bekijk regelmatig het fotoalbum op onze website!

De eerste foto's van de BuSO spelcarrousel staan online.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie werft opnieuw busbegeleiders aan voor campus Kasterlinden en school Zaveldal.

Als busbegeleider oefen je toezicht uit op de schoolbussen en begeleid je onze kinderen en jongeren van en naar de school gedurende enkele uren ’s morgens, ’s avonds en woensdagmiddag.

Klik op de

Vanaf 1 september 2017 verandert er heel wat in het schoolse zorglandschap: de GON-werking en de waarborgprojecten worden vervangen door een nieuw ondersteuningsmodel, dat door ondersteuningsnetwerken wordt vormgegeven. De ondersteuning waar u als school een beroep op kan doen zal mede bepaald worden door het

Kasterlinden biedt vanaf september 2017 onderwijs aan voor kinderen met emotionele of gedragsproblemen. Deze emotionele of gedragsproblemen moeten omschreven zijn in een multidisciplinair diagnoseverslag met inbegrip van kinderpsychiatrisch onderzoek. Er moet eveneens een Verslag type 3 zijn, afgeleverd door een daartoe bevoegd CLB.

We willen samen schrijven aan een nieuw verhaal waarin

Vanaf 1/9/2017 zal Kasterlinden BuSO ook OV 1 type 7 inrichten.

De opleidingsvorm OV1 geeft een sociale vorming met het oog op integratie in een beschermd leefmilieu. Kasterlinden biedt deze opleiding reeds aan voor type 6 leerlingen (met een visuele handicap), en vanaf 1/9/2017 nu ook voor type 7 leerlingen (met een auditieve handicap).

Pagina's