Naar homepagina Kasterlinden

Welkom

*** Nieuw vanaf schooljaar 2017-2018 ! ***
BuSo OV1 Type 7 & BuBao Lager Type 3

Kasterlinden biedt buitengewoon onderwijs type 6, type 7, type 9 aan in kleuter-, lager en secundair en, vanaf schooljaar 2017-2018 ook type 3 in Bubao Lager. De school en het internaat bevinden zich op een groene campus in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Op deze campus laten we leerlingen met autismespectrumstoornis, dove en slechthorende leerlingen, leerlingen met een taal -en/of spraakstoornis en slechtziende leerlingen groeien.

Kasterlinden begeleidt daarnaast ook leerlingen in het gewoon onderwijs (GON-begeleiding), dit voor type 4, 6, 7 en 9. 

Kasterlinden biedt ook een ondersteuningnetswerk aan voor scholen vanaf 2017-2018. Download de presentatie met de toelichting over het ondersteuningsnetwerk Kasterlinden voor scholen voor meer info.

Kasterlinden
Groot-Bijgaardenstraat 434
1082 Sint-Agatha-Berchem
02 430 67 00