Naar homepagina Kasterlinden

Welkom

Kasterlinden biedt buitengewoon onderwijs type 6, type 7, type 9 aan in kleuter, lager en secundair en, vanaf schooljaar 2017-2018 ook type 3 in BuBao Lager.

De school en het internaat bevinden zich op een groene campus in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Op deze campus laten we leerlingen met autismespectrumstoornis, dove en slechthorende leerlingen, leerlingen met een taal -en/of spraakstoornis, slechtziende leerlingen en leerlingen met ernstige emotionele of gedragsproblemen groeien.

OndersteuningsNetwerk Centrum wordt opgestart. 

Kasterlinden heeft vanaf 1 september 2017 een ondersteuningsteam (vroegere GON-begeleiding) We zijn sinds die dag ook onderdeel van het Ondersteuningsnetwerk Centrum (ONW Centrum). Meer info vindt u op de website: http://oncentrum.be